header-int

LAMBANG POLIMEDIA

Posted by : Administrator
Share

Lambang Polimedia :

  1. Lingkaran berwarna biru keunguan yang di dalamnya terdapat elemen garis stilasi membentuk huruf “K” berwarna putih dan 3 (tiga) buah bulatan kecil sampai besar berwarna putih; dan
  2. Di sebelah kanan lingkaran terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI dengan jenis huruf Avant Garde berwarna hitam dan tulisan Media berwarna biru keunguan serta tulisan Kreatif berwarna oranye dengan jenis huruf Faceplate Sans C Gauge LE.

Makna dari Lambang Polimedia :

  1. Lingkaran bermakna membentuk insan kebulatan Indonesia tekad yang untuk cerdas dan kompetitif;
  2. 3 (tiga) buah bulatan bermakna ketulusan niat untuk terus kemampuan, mengembangkan watak, dan membentuk kepribadian manusia melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  3. Elemen stilasi yang membentuk huruf K bermakna kreatif dan kesan dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. Tulisan Politeknik Negeri Media Kreatif bermakna lembaga pendidikan tinggi di bidang vokasi berbasis keilmuan kreatif;
  5. Warna biru keunguan bermakna kreatif, percaya diri, cerdas, dan semangat dalam berkarya;
  6. Warna oranye bermakna kesuksesan, dinamis, dan kuat dalam mencapai cita-cita pendidikan;
  7. Warna putih bermakna kedamaian dan persatuan; dan
  8. Warna hitam bermakna kekuatan dalam pencapaian visi dan misi.

polimediamedan Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Medan adalah Kampus Politeknik Negeri yang berada di Kota Medan, Selain Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Media Kreatif memiliki 3 lokasi kampus yaitu Jakarta sebagai lokasi Kampus Utama, Sedangkan Medan dan Makasar merupakan Program Studi di Luar Kampus Utama.
© 2020 Politeknik Negeri Media Kratif PSDKU Medan Follow Polimedia Medan : Facebook Twitter Linked Youtube